جناب استاد سید جلال الدین آشتیانی در مورد آثار حضرت شیخ اکبر می‌نویسد: برخی از تحقیقات ابن عربی به قدری عمیق و با جبروت است که از ناحیه‌ی فکر به دست نمی‌آید.

شرح مقدمه‌ی قیصری ص ۳۱۸